Apk keuring

De APK (Algemene Periodieke Keuring) is een wettelijk verplichte keuring om te kijken of een auto nog aan de gestelde milieu- en veiligheidseisen voldoet. Wanneer een voertuig geen geldige apk heeft mag er niet met het voertuig op de openbare weg worden gereden. Uitzondering hierop is de (kortste) weg naar het apk-keurinsstation. Een eigenaar van een voertuig zonder geldige apk of schorsing krijgt een boete (€137).

Garage Caspers is een erkend RDW apk keuringsstation voor kleine voertuigen (tot 3500 kg). Wanneer u een afspraak maakt kan uw auto apk worden gekeurd terwijl u wacht. U bent van harte welkom in onze gezellige showroom met klein cafe. Onze vakkundige keurmeesters beantwoorden graag uw vragen en leggen u graag de punten in het apk keuringsrapport aan u uit.

Afbeelding als illustratie bij artikel Apk keuring
Garage Caspers is een RDW erkend keuringsstation voor voertuigen tot 3500 kg

Gratis apk bij een grote beurt

Bij Garage Caspers is de apk gratis bij een grote beurt van uw auto. Wees daarom slim en combineer het onderhoud met een apk keuring. Dit heeft als extra voordeel dat uw auto reeds bij ons aanwezig is en dubbele werkzaamheden of onnodige reiskosten kunnen worden voorkomen. Tijdens de grote beurt worden o.a. alle filters vervangen, evenals de de vloeistoffen die dan aan verversing toe zijn. Daarnaast kunnen er kleine reparaties worden uitgevoerd. De grote beurt en de werkzaamheden hiervan vinden uiteraard altijd plaats in overleg met u.

Afmeldkosten en viergas- (benzine) of roetmeting (diesel) zijn bij ons in de apk-prijs inbegrepen.

Zorg dat uw auto in topconditie blijft en voldoet aan de apk keuringseisen!

Wat wordt er gedaan tijdens een apk keuring?

Alle auto's hebben onderhoud nodig. Wanneer uw auto door de apk goedgekeurd is, biedt dit geen garantie over de staat van de auto. Uw auto wordt enkel gecontroleerd volgens bepaalde keuringseisen. Daarnaast is de apk een momentopname. Het betekent dus niet dat u met een geldige apk geen onderhoud meer hoeft te plegen. Regelmatig onderhoud is dan ook van groot belang om uw auto in een goede conditie te houden.

De keuring wordt uitgevoerd door RDW gecertificeerde garages in Nederland. Deze garages volgen allemaal dezelfde keuringseisen, welke in een apk-keuringsrapport verwerkt moeten worden. Dit rapport ontvangt u na de keuring. Dit rapport is bij een goedgekeurde apk geldig tot de volgende vervaldatum.

In het keuringsrapport worden eventuele reparatiepunten, afkeurpunten en adviespunten vermeld. Bij een goedgekeurde auto kunnen er bijvoorbeeld gebreken worden vermeld die in de toekomst tot een afkeuring kunnen leiden (adviespunten). Bij een afgekeurd voertuig worden in het rapport de afkeurpunten vermeld.

Tijdens de controle wordt er door de apk-keurmeester o.a. op de volgende zaken gelet:

 • Milieu (overschrijden de uitlaatgassen bijvoorbeeld niet de norm, lekt de auto nergens)
 • Onderdelen verkeersveiligheid (voldoen zaken als banden, remmen, wielophaning, schokdempers, staat carrosserie)
 • Klopt het chassisnummer met de rest van de auto?
 • Klopt de kilometerstand (is deze niet onlogisch?)

Apk steekproef (herkeuring)

De RDW bezoekt keurringsstations regelmatig en steekproefsgewijs voor een zogenaamde herkeuring. Dit vindt plaats bij ongeveer 3% van alle gekeurde voertuigen. Hierbij wordt gecontroleerd of de keurmeester de auto terecht heeft goed- of afgekeurd. In deze gevallen kan het tot 1,5 uur langer duren voordat de auto opnieuw is gekeurd, omdat de auto dan bij het keurringsstation moet blijven totdat de steekproefcontroleur de auto heeft gekeurd. Uiteraard zullen wij in die gevallen zorgen dat u zsm op de hoogte wordt gebracht van de extra benodigde tijd.

Geen apk nodig

Een voertuig hoeft niet te voldoen aan de apk-plicht wanneer het voertuig:

 • Wordt gestald op privéterrein.
 • Niet zichtbaar is vanaf de openbare weg.
 • Het voertuig is geschorst bij de RDW.

Vrijstelling apk klassiekers, youngtimers en oldtimers

Momenteel hoeven personenauto's van 30 jaar of ouder nog maar eens per twee jaar gekeurd te worden. Auto's met een bouwjaar tot 1 januari 1960 zijn zelfs geheel vrijgesteld van apk. Vanaf mei 2018 worden alle oldtimers ouder dan 50 jaar vrijgesteld van de apk-keuring. Het hiervoor genoemde tweejaarlijkse apk-regime voor klassiekers ouder dan 30 jaar blijft in stand. Daarnaast moeten benzineauto's die de kilometerstand van 160.000 bereiken vanaf 2018 jaarlijks apk worden gekeurd.

Afbeelding als illustratie bij artikel Apk keuring

Apk keuring tips

 • Zorg voor een tijdige apk keuring om boetes te voorkomen. Een keuring kan vanaf 2 maanden voor de vervaldatum. Tijdig keuren biedt tevens de mogelijkheid voor een second opinion.
 • Neem uw kentekenbewijs mee.
 • Bewaar het keuringsrapport goed, ook bij afkeuring.
 • Combineer uw apk met een grote beurt. De apk is dan gratis! Geef wel duidelijk aan dat u een apk met een grote beurt wil.
 • Houd rekening met een herkeuring. De auto moet in deze gevallen maximaal tot anderhalf uur na de keuring bij het keuringsstation blijven.
 • Noteer na een apk keuring direct de nieuwe verloopdatum.
 • Kijk voor meer informatie over de apk op de website van de RDW